Kristian Krassmans 33

1. Att jag bokstavligen bär patriarkatet med mig i skrevet gör att jag tillhör den främsta gruppen av människor som kan förändra. Förändringen börjar alltid hos oss själva, när vi själva tar ställning kommer förändringen.

2. För att jag 2014 skall behöva lista 33 anledningar varför feminism behövs, när det egentligen bara finns ett svar på frågan. Svaret är därför.

3. För att pappor default kan ifrågasätts som olämpliga föräldrar till sina barn.

4. För att största anledningen till att mammor tar ut flest dagar av föräldraförsäkringen är för att de bestämt sig för det (enligt utredningen av Karl-Petter Thorwaldsson). Ett område där ojämställdhet verkar accepterat av både män och kvinnor.

5. För att mitt kön är en norm byggt på bekostnad av kvinnors möjligheter, rättigheter, inflytande och makt.

6. För att feminism ifrågasätts.

7. För att feminismen ifrågasätts med jämställdheten som argument.

8. För att ordet hen skall behövas.

9. För att ordet hen som behövs, bemöts med förakt och hat.

10. För att grilla ses som manligt.

11. För att män i min närhet använder ord som ”tjej” och ”bög” som något nedvärderande och svagt.

12. För att dessa män omges av tjejer och bögar som de själva respekterar och älskar.

13. För att män fostras ha svårt att ha kontakt med sina känslor, för att vara just män.

14. För att ojämn könsfördelning i bolag och styrelser förklaras med att det är ”en fråga om kompetens” *hostarbullshit*

15. För att män oftast tror att kvinnors rätt till jämställdhet inkräktar på deras egen.

16. För att män för jämställdhet och feminism är i minoritet.

17. För att män emot jämställdhet och feminism är i majoritet.

18. För att kvinnor inte får bestämma över sina egna kroppar.

19. För att kvinnors klädsel ifrågasätts, även när hon är ett brottsoffer.

20. Att kvinnor får sämre vård än män.

21. Att sjukvården ironiskt nog är anpassad utifrån vita medelålders män som väger 80+, trots att vi aldrig utgör majoriteten av de i behov av vård.

22. Att dricka vin ses som omanligt, och för att det skrockas om min tjej tar en whiskey.

23. För att ljusblått är färgen som skall representera mitt kön.

24. För att män med många partners fortfarande kan ses som idoler, och kvinnor med många partners det motsatta.

25. För att kvinnor definierar vad som är kvinnligt och hur kvinnor skall vara genom media, som i det närmaste uteslutande ägs av män.

26. För att de är flest kvinnor som håller på med ridsport och att det är en av de få sporter där kvinnor och män tävlar mot varandra. Trots detta är det män som är de stora inom idrotten.

27. Att jag kan komma till 27 punkter av 33 på ämnet utan att behöva tänka och reflektera över vad jag skall skriva.

28. Att kvinnor och barn drabbas hårdast av mäns våld, oavsett nivå.

29. Att vi män accepteras ha dålig kontakt med våra känslor av omvärlden redan som barn. En flicka som blivit dragen i håret på förskolan får än idag höra som förklaring ”han är bara förtjust i dig”.

30. Att jag känner mig plikttrogen att beskriva ojämställdhetens grunder i frågor som lön, hemarbete och karriär.

31. För att de som vill konservera könsroller och dess strukturer är min största politiska motståndare.

32. Att det 2014 finns ett antal partier (M, SD, F!) som inte har jämställda listor till Riksdag, kommun och landsting. Efter valet 2010 var andelen folkvalda kvinnor 43 procent.

33. För att det hänt mig att jag tagits för homosexuell då jag tar ställning som feminist och för jämställdhet.

Natalie Sials 33

Jag heter Natalie Sial, 30 år och är ordförande för S-kvinnor i Stockholm län. Här är mina 33 anledningar om varför jag är feminist.

1. För att jag tjänar mindre än män i min omgivning med liknande erfarenheter och ansvar.

2. För att 100 000 människor främst kvinnor går ner i arbetstid när välfärden inte håller vad den lovar – för att vårda familj och barn.

3. För att det fortfarande är en majoritet män som premieras i arbetslivet.

4. För att jag fortfarande måste påtala sned könsfördelning vid tillsättande vid val till styrelser eller andra beslutande organ.

5. För att min mamma inte får komma till tals lika starkt som en man i hennes ålder.

6. För att jag måste efterlikna det manliga ledarskapet för att bli accepterad.

7. För att jag anses vräkig när jag som kvinna tar för mig och inte sitter tyst.

8. För att vi fortfarande inte haft en kvinnlig statsminister.

9. För att S-kvinnor ens behövs.

10. För att kvinnor får sämre vård än män

11. För att normaldoser för läkemedel utgår från en medelålders vit man kring 80 kg.

12. För att barn hellre anförtror sig åt sin mamma, vän eller ingen än till sin pappa.

13. För att kvinnor runt om i världen inte får rätt och möjlighet att bestämma över sitt liv.

14. För att det fortfarande finns män som anser att en kvinna ska ta större ansvar för hemmet för att hennes ”biologi” gör henne mer lämpad att ombesörja familj och barn.

15. För att jag känner kvinnor som inte får bestämma över familjens ekonomi.

16. För att ”kvinna” anses vara en egenskap man ska ta särskilt hänsyn till.

17. För att det främsta vapnet mot samhällen, individer och familjer i krig är sexuellt våld och övergrepp mot kvinnor.

18. För att män inte förstår hur privilegierade de är.

19. För att vi måste vinna diskussionen om jämställdheten – varje generation.

20. För att en naken kvinnas kropp anses provocerande.

21. För att jag ses som ett sexobjekt snarare än som människa.

22. För att det inte förväntas av mig att jag ska ta initiativ till kontakt.

23. För att jag inte förväntas klara av att betala min egen nota.

24. För att vi kvinnor tvingas täcka våra kroppar snarare än att männen tygla sitt beteende.

25. För att jag tvingas sitta hoptryckt på tunnelbanan för att mannen ska illustrera hur stor plats han behöver för sitt skrev.

26. För att jag många gånger får ångest innan jag ska ut – för att jag inte hittar ”rätt kläder” men egentligen menar ”rätt kropp”.

27. För att det fortfarande finns människor som tycker att det är opassande för en ung kvinna att flytta hemifrån.

28. För att min väns femåriga dotter inte tror att hon duger och skäms för sin kropp.

29. För att jag hör mina vänner diskutera hängbröst, magfett och gäddhäng, aldrig är nöjda med sina kroppar.

30. För att jag känner kvinnor som ljuger om sin sexualitet för att inte framstå i dålig dager.

31. För att folk förvånas när jag berättar om min fascination för bilar och UFC.

32. För att jag inte anses vara lycklig för att jag inte har en pojkvän eller gift mig än.

33. För att min pappa sa till mig när jag var 12 år: Du måste se till att jobba dubbelt så hårt för att ens bli accepterad som hälften så bra, inte bara för att du har brun hy utan för att du är kvinna.

Carolines 33

Innan jag smäller igång med min 33-lista vill jag berätta kortfattat VAD feminism är. I alla fall vad GRUNDTANKEN är. Sedan finns det alla typer av grenar av feminism såsom radikalfeminism, etisk feminism, ninjafeminism, livmodersfeminism, likhetsfeminism, genusfeminism och gudar vet hur många andra femin-ismer det finns. Men en sak har de alla gemensamt:

1. Vi vet att det i världen idag GÖRS skillnad mellan kvinnor och män på både politiska, ekonomiska och sociala plan och att på olika håll i världen skiljer sig manliga och kvinnliga rättigheter och likställighet.

2. Det vill vi ändra på.

*************

Carolines 33 anledningar till att feminism behövs:

1. Minst var 5.e kvinna kommer att drabbas av våldtäkt eller våldtäktsförsök under sin livstid. (Källa:UNFPA 2005)

2. I Sverige är det ca fem procent av alla polisanmälda våldtäkter som leder till fällande domar. (BRÅ 2010)

3. För att könsstympning av flickor och omskärelse av pojkar förekommer. (De har inget val, detta sker utan deras tillstånd, långt innan pubertet eller myndig ålder)

4. För att kvinnor ofta framställs som riktigt unga tonåringar eller flickor (och sexualiseras) i media.

5. För att det finns stringtrosor och push-up BH:ar för barn.

6. För att lärare i skolan ger flickor komplimanger för utseende och gott uppförande (då de tar så lite plats som möjligt) medan pojkar får beröm för prestationer.

7. För att män sällan eller aldrig samtalar med sina fäder om känslor, förväntningar och farhågor innan de själva blir fäder. (Vilket kvinnor ofta gör, vi behöver jämna ut skillnaderna åt båda hållen)

8. För att en kvinna som har sex med många partners ses ner på av både män och andra kvinnor medan män anses stiga i status.

9. För att föräldrar sällan har samma typ av snack med sina tonårspojkar som sina tonårsdöttrar. (Gå inte klädd så där, ta taxi, ring när du kommer fram, etc VS Ha så roligt, se till att inte vara ute alltför sent, osv. För lite: Respektera kvinnor,en kvinna är ingen pokal och sex är inget ”pris”, våld är inte bra, ta vara på dig, skydda dig, …)

10. För att transpersoner särskilt man-till-kvinna diskrimineras på arbetsplatser medan ingen anmärker på kvinna-till-man. (För tydligen är det bättre när en kvinna strävar efter att bli manligare än tvärtom)

11. För att kvinnorelaterade ord som Kärring, fitta, slyna, hora används som skällsord riktade mot MÄN – och klassas som DE VÄRSTA av alla förolämpningar.

12. För att genus- och undervisning om invanda könsroller/könsmaktsmönster inte finns inbäddade i dagis, förskola, grundskola, högstadieskola, gymnasium, universitet, arbetsplatser eller i styrelser.

13. För att det finns abortmotståndare. (Jag har rätt till min egen kropp. Mkay?)

14. För att alltför många filmer glorifierar den manliga macho-kulturen, våld, kriminalitet (Ex: Triple X, Too fast too furious, den tuffa anti-hjälten som är både kriminell, farlig och alltid vinner tjejen i slutet som någon slags trofé/ägodel)

15. För att p-piller, p-stav, och diverse hormonstinna preparat skrivs ut till kvinnor och inte till män.

16. För att lika lön för LIKA ARBETE fortfarande inte existerar i Sverige år 2014. En tjej som inte kan lyfta lika tungt och prestera i lika högt tempo på ett bygge SKA INTE ha lika hög lön som en man, och en kille som inte kan svetsa/läsa en ritning eller utföra noggranna planeringar lika bra som kvinnan på arbetsplatsen ska inte ha lika hög lön.

17. För att rosa motorcyklar i barns ögon automatiskt blir ”tjejmotorcyklar” och det blå förklädet blir ett ”pojkförkläde)

18. För att kvinnor i media och reklam sällan syns i sin helhet utan blir decimerad till delar och det zoomas in på överkropp/bröst och rumpa.

19. För att de största vetenskapsmännen, konstnärerna, författarna och alla som benämns som viktiga i historien är män. Och vilka är det som nedtecknat människans historia? Jo MÄN. Vita, högutbildade, välbeställda, västerländska MÄN. Och det har systematiskt gjort så att de flesta KVINNLIGA forskarna, uppfinnarna, konstnärerna, musikerna, dramatikerna, poeterna och krigardrottningarna och ledarna har blivit systematiskt utpetade ur vår historia.

20. För att män inte automatiskt får samtalsstöd från sjukvården efter det att deras partner genomgått en abort eller fått missfall. (De har ju också förlorat ett barn)

21. För att kvinnor dominerar vårdande/pedagogiska/omhändertagande yrken som ex. undersköterska, hemtjänst, lärare, personlig assistent, etc och att alla dessa yrken är ”låglöne- och lågstatus- yrken” Jämför exempelvis en medellön för en lärare år 1850 och år 2014…

22. För att över 600 miljoner av världens 900 miljoner analfabeter är kvinnor… (Fyra dagars världs-användande och spenderande på vapen skulle kunna bekosta utbildning för världens alla analfabeter… just imagine..)

23. För att kvinnliga politiker kommenteras och bedöms i media över hur de ser ut eller på grund av hur de klär sig. Sällan man hör samma sa om exempelvis Obama eller Bush.

24. För att självförsvar och kampsport i kombinaion med österländsk filosofi och meditation inte undervisas regelbundet i alla skolor. Forskning visar att de som tränar kampsport lär sig att bemästra aggressivitet, påvisar värdet i att vara den som inte slår först, det främjar gruppmentalitet och ger goda förebilder för män (som i många fall saknar detta). Studier visar även att de som tränar kampsport är lugnare och mycket mer mentalt stabila.

25. För att ”allmän” värnplikt aldrig gällde för kvinnor.

26. För att tvångssterilisering av kvinnor fortfarande förekommer i världen, även transpersoner måste på vissa håll sterilisera sig innan de får genomföra könsbyte.

27. För att barn (unga kvinnor som inte fått mens ännu) blir bortgifta med män som är 3 till 5 gånger äldre än dem och blir våldtagna på bröllopsnatten.

28. För att kvinnor betraktas som ägodelar, prydnader, trofeér som kan ägas, visas upp, vinnas, delas, bestämmas över som en själlös pryl eller som något som har en yta men saknar innehåll.

29. För att familjer (och då särskilt fäder, bröder och andra manliga släktingar) till kvinnor i vissa kulturer och länder tar sig rätten att ”undersöka” ifall kvinnan fortfarande är oskuld. Genom ovetenskapliga metoder och ibland fysiska övergrepp, betraktas hon inte vara det riskerar hon misshandel, få ansiktet sönderbränt med syra och ibland till och med döden via stening eller annan form av hedersmord.

30. För att kvinnor själva hjälper till att förstärka bilden av hur kvinnor ”ska vara” och ”ÄR” genom att aktivt tala illa om, förhata, frysa ut allt som inte tillhör den genom media framställda normen. Hur vi smittas av bantningshets, hårfobi, åldersnojja. Hur vi hatar oss själva om vi inte passar in i idealbilden — som i grund och botten är skapad AV MÄN.

31. För att majoriteten av de som anställer är män, majoriteten av de som röstar in folk i styrelser är män, majoriteten av alla regeringsmedlemmar är män, majoriteten av världens befokning som får rösta är män. Majoriteten av de som har utbildning nog att VETA VAD DE RÖSTAR PÅ är män. För att kvinnors kompetens, åsikter, strävande, hårda arbete och investerade tid inte värderas lika högt som dessa MÄN.

32. För att det på grund av ovanstående punkt finns ett behov av att KVOTERA in kvinnor på grund av de saknar representation på alltför många platser. Samtidigt som deras kompetens sedan ifrågasätts just på grund av att de kvoterats in (och tagit en mans ”rättmätiga” plats) och sedan fortsätter män att ifrågasätta kvinnors kompetens och behovet av kvotering ökar än mer = OND CIRKEL.

33. För att kvinnors rösträtt i USA inte är fastställd i grundlagen och kan därmed röstas bort ifall en majoritet av parlamentet röstar för att plocka bort den. (Och det faktum att de flesta amerikaner inte ens känner till detta) Allt som behövs är en omröstning – av ett parlament som består av en majoritet av MÄN.

END OF LIST

Marions 25

1. Feminismen visar att vi kan bättre.

2. Vi behöver inte gå på den bild av oss själva som stora delar av samhället målar upp. Vi behöver inte vara dessa mähän som ängsligt står vid sidan om.

3. Feminismen visar att vi kan förändra.

4. Förändring är ingenting som sker automatiskt. Det sker för att människor driver på. Människor som du och jag.

5. Kvinnor har gjort det förr och vi kan göra det igen. Bilda nätverk och hjälp andra kvinnor fram. Hämta tips från tidigare generationer. Men alliera dig också med goda män. Det går fortare då.

6. Det är inte alla som föds med en god självkänsla. Ofta är det något man måste öva på ofta för att bygga upp och bibehålla. Kom ihåg att defaultläge för kvinnor inte behöver vara ett glatt leeende. Man får, och bör, vara mer komplex än så som människa.

7. Träning och mode är både roligt och viktigt. Så långe man inte reducerar dessa ämnen till att handla om bantning och shopping.

8. Vi behöver inte läsa skittidningarna som inte kan skriva om mode och träning på ett vettigt sätt. Tidningarna som mest plankar ett pressmeddelande, ställer korkade frågor till intervjupersonerna eller som inte har kunskap nog att sätta in saker i ett sammanhang.

9. Feminismen visar att kvinnor får vara sexuellt aktiva. Tur det. För Ibland finns det ingenting som slår känslan av sex.

10. Ingen solnedgång över någon paradisstrand, ingen löneförhöjning, ingen utmattning efter ett hårt träningspass. Ibland är det som att ingenting i hela världen kan slå känslan av riktigt jävla bra sex. Se till att få uppleva det. Lär känna din kropp och vad du gillar så att du kan berätta det för andra.

11. Gör det du och de du har sex med gillar och skit i normerna.

12. Min fitta är ingen grotta för dina fingrar att gräva runt i. Jag tittar också på porr. Jag vet var du har fått din dåliga teknik ifrån. Din orgasm är inte mer värd än min.

13. Jag är trött på män som har hamnat på bra positioner och fått hög lön trots att de inte kan så mycket. Ni vet den typen som mest är bra på att snacka och överdriva sin erfarenhet och de yrkesmässiga bedrifter de genomfört.

14. Alla män i jobbsammanhang som tror att saker och ting bara löser sig. Nej, saker löser sig inte bara. Det är jag som löser dem.

15. I Sverige finns det antagligen kvinnor inom alla yrkeskategorier. Det behöver inte betyda att man respekteras i sin yrkesroll.

16. Läs till exempel om advokaten Maria Wilhelmsson som blev kallad för slyna i rättsalen.

17. Läs Alexandra berätta om sina och andra kvinnors erfarenheter från Försvarsmakten.

18. Våga att inte vara till lags.

19. Öva på att säga nej och att klaga.

20. Jag har blivit tafsad på och varit med om gråzoner, men jag har aldrig blivit trakasserad eller våldtagen. Feminism för mig innefattar solidaritet. Även om vi inte delar samma erfarenheter kan vi ha förståelse för varandras situation och känna engagemang för varandra.

21. Jag tror ofta att människor tänker ungefär som jag. Så är det ju inte. Folk har alla möjliga konstiga synsätt på saker. Särskilt om kvinnor, invandrare och sex. Diskussionerna med dessa människor, oavsett om de är släktingar eller fulla gubbar på krogen, fungerar alltid som en stark påminnelse till varför feminism behövs.

22. Det finns ingenting som lika tydligt visar kvinnors ställning i ett land som dess abortlagstiftning. Sveriges abortlagstiftning är bra. Utredningen Abort i Sverige visar på varför:

23. Innan Sverige fick en liberal abortlag 1975 var det svårt att få en legal abort beviljad och en omfattande illegal abortverksamhet förekom. Unga kvinnor dog eller fick allvarliga bestående skador som följd av undermåligt utförda aborter.

24. I dag sker inga illegala aborter i Sverige och de metoder som används innebär att aborter är säkra med få medicinska komplikationer som medför risker för kvinnans liv och hälsa.

25. Det går att komplicera saker, blanda in alla möjliga teorier och perspektiv. Till slut är det bara en liten klick människor som ser sig som tillräckligt pålästa som vågar ha åsikter och blanda sig i debatten. Sen kan man förenkla saker. Jag är ofta en vän av det senare.
Att vara feminist är för mig är en enkel sak.
Det är så här enkelt:
feminismis

Tomas B Lindahls 33

Tomas B Lindahl har jobbat med genusfrågor i tidningsbranschen i många år, men har nu lämnat Göteborgs-posten för ett lugnt liv på landet. Bloggar på man100procent.blogspot.se.

Mina 33 skäl till att män behöver utbilda sig i feminism:

1. För att vi beter oss mot kvinnor i nära relationer som vi aldrig skulle bete oss mot våra manliga vänner.

2. För att vi till exempel väljer vad vi vill göra i hemarbetet och låter henne göra resten.

3. För att vi till exempel tycker det är helt okej att hon alltid är fyllechaffis eftersom hon ändå har bäst hand om barnen.

4. För att vi missar kontakten med våra barn för att vi inte förstår att vi måste gå in i deras värld till hundra procent från början, inte bara ta godbitarna.

5. För att vi inte förstår att det inte nödvändigtvis måste vara mamman som har koll på vilka kläder barnen har.

6. För att vi tror att vi tar vårt ansvar när vi tar ut föräldraledigheten på sommaren, när hon ändå är ledig och det är mycket enklare att vara med barnen.

7. För att vi säger att vi förlorar för mycket när vi är föräldralediga eftersom vi tjänar så mycket mer än henne.

8. För att vi utan att blinka tittar på ny bil när vi väntar barn. Utan att tänka på att det är en mycket sämre affär än att den som tjänar mest är föräldraledig.

9. För att vi tror att jämställdhet är att gå halva vägen var.

10. För att vi inte förstår att jämställdhet är att vara på samma nivå och att kanske vi måste röra oss en längre bit.

11. För att vi till exempel tycker att vi gjort mycket större uppoffringar när barnen kom än vad hon har gjort.

12. För att vi inte förstår att vi hade mycket mer egen tid än vad hon hade innan barnen kom.

13. För att vi inte förstår att vi drack mycket mer än vad hon gjorde innan barnen kom.

14. För att vi inte förstår att alla jobbiga uppoffringar vi gjort när barnen kom är värda vartenda öre och varenda sekund.

15. För att vi inte kan förstå att små vardagskränkningar som vi själva gör är andra sidan av myntet till betydligt värre kränkningar.

16. För att när vi skriker fitta åt domaren är vi inte bättre än de där huliganerna ”som inte bryr sig om fotboll”.

17. För att vi inte förstår att när vi urskuldar våra söners beteenden med ”pojkar är pojkar” lär vi dem att de inte behöver ta samma ansvar som flickor tar för sina handlingar.

18. För att vi tror att vi kan sluta prata när vi inte vill prata mer.

19. För att vi tycker att hon tjatar när hon vill prata om något som vi inte ser som ett problem.

20. För att vi säger att män gör istället för att prata.

21. För att vi tycker det är helt okej att bedöma random kvinnas kropp tillsammans med grabbarna.

22. För att vi laddar bössan när vi inser att vår egen dotter är en sexuell varelse.

23. För att vi tror att det är viktigare att gå i fackeltåg mot våldtäkter än att fundera på vårt eget beteende mot kvinnor i vår närhet.

24. För att vi tycker att vi kommit väldigt långt i Sverige vad gäller jämställdhet.

25. För att vi tycker att det där med genus börjar bli lite överdrivet.

26. För att vi inte ens reflekterar över varför inga män väljer att jobba i barnomsorgen.

27. För att vi inte reflekterar över varför inga kvinnor blir elektriker eller snickare.

28. För att vi tror att alla män är starkare än alla kvinnor.

29. För att vi gärna lagar finmiddagen till vännerna men inte vet hur man steker pannkakor.

30. För att vi inte förstår att för lite sex kanske beror på att vi inte lärt oss att se hennes behov.

31. För att vi tror att vi är i större behov av sexuell utlösning än vad hon är och hon därför borde ställa upp mer om hon verkligen älskar oss.

32. För att vi urskuldar oss med att ”kvinnor är omöjliga att förstå sig på”.

33. För att den här listan skulle kunna göras ännu längre.

Hannas 33

1. För att vi lever i ett heteronormativt samhälle.

2. För att kvinnor fortfarande tjänar mindre än sina manliga kollegor trots att de utför samma arbetsuppgifter.

3. För att män förväntas ta mer plats än kvinnor.

4. För att våldtäkter skylls på offret istället för förövaren.

5. För att homosexualitet ofta används som skällsord.

6. För att barn uppfostras olika på grund av kön.

7. För att jag haft komplex över mer eller mindre varje del på min kropp.

8. För att jag som kvinna inte värderas som individ, utan kön.

9. För att kvinnligt ofta är negativt.

10. För att borttagning av kroppshår på kvinnor ses som självklart.

11. För att jag är trött på att vara ett objekt.

12. För att när jag söker ”women should” på Google möts av sökalternativ som ”women should obey men”, ”women should not work” och ”women shouldn’t be allowed to vote”.

13. För att jämställdhet mellan kön inte är självklart.

14. För att jag tror på ett jämställt samhälle.

15. För att jag – vid 13 års ålder – sminkade mig, trots att jag egentligen inte ville.

16. För att ”köra som en tjej” inte är någonting positivt.

17. För att tjejer som tycker om att ha sex ses som ”horor” eller ”slampor”, samtidigt som killar som gillar om att ha sex ses som ”normala”.

18. För att det finns så många personer där ute som är osäkra på grund av sitt utseende.

19. För att rätten till sin egen kropp inte är en självklarhet världen över.

20. För att jag blivit tafsad på mot min egen vilja

21. … utan att någon i omgivningen reagerade.

22. För att vi under sexualundervisningen på högstadiet inte fick lära oss om t.ex. klitoris.

23. För att kvinnors onani sällan pratas om.

24. För att män har lättare att uttrycka sexualitet utan att dömas.

25. För att fördomar om könen måste försvinna.

26. För att det finns så många fördomar om feminism.

27. För att ordet ”hen” ofta skämtas bort trots att det är viktigt.

28. För att jag alltför ofta möts av sexism på sociala nätverk.

29. För att så många kvinnor är rädda när de går ute ensamma på kvällen.

30. För att ca 97 % av våldtäktsmännen friges utan konsekvenser.

31. För att kvinnodominerade arbeten är lägre betalda än mansdominerade.

32. För att ett ”nej” alltid betyder ”nej”.

33. För att denna lista var alltför lätt att skriva.

/ Hanna, 15 år

Genusstudentens 38

1. För att jag är så trött på att ständigt känna mig stark som orkar kräva plats i den mansdominerade världen. Jag borde inte känna mig duktig som tar plats. Det borde vara en självklarhet.

2. Jag blev trakasserad av min manlige chef i flera månader. Det gjorde att en hel del minnen från en våldtäkt jag utsatts för kom tillbaka. När jag till slut drabbades av psykisk kollaps, utvecklade PTSD och slutligen, efter att vid ett specifikt tillfälle totalt ha förlorat kontrollen, målades ut av honom som en lögnare och förlorade min provanställning var jag ändå övertygad om att det bara var mitt fel att jag förlorat jobbet, som inte hanterat traumat bättre och kontrollerat panikattacken.

3. För att jag, så här i efterhand, förstått att den egentliga anledningen till att jag miste jobbet var för att att min chef inte stod ut med att en ung, outbildad, funktionshindrad kvinna var så duktig som jag var. Och till råga på allt betydligt effektivare än min utbildade, äldre manliga kollega. Därför trakasserade han mig i ett halvår och därför tog han sin chans att bli av med mig på ett enkelt sätt utan att behöva ifrågasättas.

4. För att jag inte pratar med folk om gången jag blev våldtagen. Inte för att jag skäms, utan för att jag vet att omvärlden inte vill höra. Och för att jag inte kommer att orka besvara alla frågor jag är rädd att få.

5. För att jag inte orkade anmäla vare sig min tidigare chef eller våldtäktsmannen och för att båda därför gick fria utan påföljd.

6. För att både våldtagna män och våldtagna kvinnor måste tas på allvar.

7. För jag drömmer om att arbeta i filmbranschen, men inte förstår hur jag ska kunna göra det utan att gå med på deras sjuka krav och skönhetsideal.

8. För att vi måste inse att de sexistiska reklamaffischerna är en del i en samhällsstruktur och att samma struktur ser kvinnan som ett viljelöst objekt och påstår att hon inte kan tänka själv, samma struktur håller nere kvinnans löner, ifrågasätter hennes kompetens, gör henne ekonomiskt beroende av mannen och samma struktur kräver hennes tillgänglighet och legitimerar våldtäkt mot henne. Om vi inte ser strukturen kommer vi aldrig att komma till rätta med problemet.

9. För att kvinnojourerna är de enda exemplet i Sverige där folk förväntas jobba obetalt mot brott. Kvinnojourerna får, utan ersättning, hantera de våldsbrott som resten av samhälle inte prioriterar.
Vem skulle neka en man som slagits ner på gatan stöd och istället hänvisa honom till en ideell samtalsklinik där terapeuterna inte ens får betalt?

10. För att jag just insåg att jag inte nämnde själva våldtäkten jag utsatts för som en anledning för sig, trots att den borde stå högs upp som den mest självklara anledningen.
För att jag inte prioriterar den som tillräckligt viktig.

11. För att jag därför nämner den nu istället. Jag blev överfallen och våldtagen av en främling under en hundpromenad sommaren 2007. Det tog fyra år innan jag pratade om det. Men nu är det i alla fall sagt.

12. För att aset med största sannolikhet går fri där ute någonstans. För alla tjejer och killar han fått chansen att våldta efter mig. Och för att han förmodligen hade gått fri även om jag orkat anmäla honom. För att han förmodligen går fri idag.

13. För att det alltid kommer att vara hans fel och aldrig någonsin kommer att bli mitt.

14. För att jag faktiskt får ha på mig hur jävla kort kjol jag vill och dricka precis så många öl jag känner för, trots att det är mörk ute.

15. För att jag känner män som inte vågat anmäla sina flickvänner för misshandel, av rädsla för att bli sedda som mesar. Och för att dessa män känt sig övergivna och ensamma och saknat någon att prata med.

16. För att så fort jag började läsa genusvetenskap på universitetet hittade jag tusen nya anledningar som jag inte tänkt på förut.

17. För att kvinnliga nobelpristagare är så ovanliga att de blir förstasidesnyhet över hela världen när de väl anges. För att det inte är konstigt att vi har få kvinnliga nobelpristagare, eftersom kvinnliga forskare har svårare att få forskningsanslag.

18. För att feminint inte är vare sig fel eller fjolligt.

19. För att kvinnor kan, och för att både män och kvinnor måste våga se det.

20. För att kvinnor inte existerade innan 1700-talet. Då var de misslyckade, ofärdiga män som inte lyckats pressa ut sina genitalier ordentligt och därför inte kunde koka sitt blod till sperma.

21. För att jag är trött på att ses som ”det andra könet”.

22. För att Todd Akins Facebooksida har 40 000 fler likes än Judith Butlers. För att alldeles för få vet vem Judith Butler är.

23. För Vladimir Putins Ryssland, för Jamaica, Uganda och alla andra länder där du kan straffas för att du älskar ”fel person”. Och för alla de länder där kvinnor kan avrättas för utomäktenskapligt sex efter att ha våldtagits.

24. För att merparten av Sveriges landsting fortfarande inte låter homosexuella män lämna blod, även om de testats negativt för HIV och befinner sig i ett stadigt, långvarigt förhållande.

25. För att ett abortförbud inte handlar om livets värde, utan enbart om att kontrollera kvinnans rätt till sin egen kropp. När kvinnor dör efter att ha nekats aborter kan man knappast kalla det för ”PRO-life”. Man har bara valt vems liv man tänker offra och valt bort kvinnans liv till förmån för ett ofött barn. Jag tror knappast att det skulle ses på samma sätt om männen födde barnen.

26. För att kvinnor inte behöver vara storlek 34 för att duga.

27. För att män inte behöver pumpa bänkpress 24/7 för att duga.

28. För Tenstafallet, Bjästafallet, Steubenville, och alla andra våldtäktsoffer som trakasseras eller tar livet av sig utan att någon pratar om det.

29. För alla pappor som vill vara hemma med sina barn men inte kan/vågar.

30. För att jag vill utrota heteronormen, den obligatoriska heterosexualiteten och alla jävla könsnormer som hindrar folk från att vara dem de är.

31. För alla män som inte vågar tala med en psykolog. För att män har rätt att gråta, sörja, tröstas, prata och kramas.

32. För alla pojkar som inte vågar berätta att de rider på ridskola och tycker att det är roligt.

33. För att genussystemet är en maktstruktur.

34. För lika lite som kvinnor ska behöva bedömas utifrån sitt utseende ska män behöva bedömas enbart utifrån sitt kön.

35. För ordet HEN.

36. För att jag älskar kvinnor.

37. För att jag älskar män.

38. För att jag älskar MÄNNISKOR.

Hej BLEKK:s 33

Michaela är en 25-årig Malmöbo som bloggar på hej.blekk.se om feminism, kropp, sex och ätstörningar. Hen är radikalfeminist, pragmatisk och mottot är ”riot not diet”!

1. För att jag som barn blev klädd i fina klänningar som inte kunde smutsas ner.

2. För att jag förväntades vara snäll, foglig och duktig flicka.

3. För att min fröken sa till mig att killarna bara tyckte om mig när de retades.

4. För att jag som tonårstjej inte ville hångla med för många killar så att ingen skulle tycka att jag var slampig.

5. För att jag fick städa toaletten varje vecka, tvätta och stryka tvätt hemma medan min bror inte gjorde någon av dessa sakerna. Jag tror han meckade och gjorde grövre jobb.

6. För att det ansågs konstigt och ifrågasattes när jag som tjej sa ifrån eller blev arg.

7. För att jag tidigt lärde mig att kontrollera min kropp genom träning, bantning, matintag och kaloriräkning.

8. För att jag kände att jag inte dög om jag inte fick högsta betyg.

9. För att jag fått prestera mer för att få MVG än vad killarna i klassen behövde.

10. För att jag tjänat mindre än mina manliga kollegor.

11. För att jag fått mottaga fördomar av kunder för att jag varit tjej på mansdominerade arbetsplatser.

12. För att jag alltid fått höra att min personlighet ”är så som en killes” och att jag har ”manliga intressen”, och att detta alltid pratats om i positiva termer.

13. För att jag alltid låtsas prata i telefon när jag går hem ensam i mörkret.

14. För att jag blivit trakasserad av ett gäng tonårspojkar när jag stått själv utomhus en lördagskväll. De låtsades slå mitt ansikte med knytnävslag.

15. För att varje tidning jag öppnar handlar om min kropp.

16. För att jag på mina arbetsplatser blivit kallad ”lilla gumman” av manliga kunder.

17. För att jag lärde mig i tidningar hur jag skulle tillfredsställa män sexuellt men aldrig hur jag skulle tillfredsställa mig själv sexuellt. Eller andra tjejer.

18. För att det snart är Halloween och alla kostymer för tjejer börjar med ”Sexy”.

19. För att media framställer mig som kvinna som en emotionell, irrationell och känslig varelse, när detta inte är kvinnliga drag utan mänskliga.

20. För att jag inte fått komma till tals fastän att jag räckt upp handen längst tid i ett klassrum.

21. För att alla reality tv-program jag tittar på framställer kvinnor som backstabbig drama queens som inte kan hålla sams.

22. För att jag tar omvägar när jag ska hem från krogen.

23. För att jag får mottaga hat, hot och mobbning när jag skriver om feminism på internet.

24. För att folk kommenterar mitt utseende även i situationer där utseende är irrelevant.

25. För att jag på arbetsintervjuer blivit tillfrågad om jag är aktivist på grund av hur jag ser ut.

26. För att det förväntas av mig att fixa och dona i köket när det är kalas, även hemma hos andra.

27. För att jag blev tillsagd att jag hade för höga krav när jag sa att min eventuella och framtida partner måste vara feminist och jämställd med mig.

28. För att det förväntas av min manliga partner att vara den som kan spika upp hyllor, köra bil och rensa avloppsrör.

29. För att nästan alla som har ätstörningar är tjejer, men ändå ses det som en individuell sjukdom och inte en struktur.

30. För att jag lärde mig tidigt att hår på kroppen inte passade på en tjej, så jag rakade hela armarna första gången när jag var 12.

31. För att det förväntas av mig att tycka att utseende, kropp och yta är viktigt att ta hand om, ansa, noppa och vårda.

32. För att servitören ger min manliga partner notan fastän att jag bett om den.

33. För att jag överhuvudtaget kan skriva denna lista.

Susis 33

1. För att en sådan här listan överhuvudtaget behövs i Sverige 2013.

2. För att majoriteten av de som skrivit en sådan här lista är tjejer/kvinnor.

3. För att mäns våld mot kvinnor INTE är ett kvinnoproblem utan ett ”mansproblem”.

4. För att mäns våld mot kvinnor inte bara skadar kvinnor utan även andra pojkar och män.

5. För att jag dagligen behöver förklara/försvara varför jag är feminist, för både killar och tjejer.

6. För att ordet hen skapar sådana olustiga känslor hos människor och en vägran inför att använda ordet.

7. För att kvinnoförtryck går hand i hand med alla andra orättvisor, exempelvis rasism.

8. För att människor ser kampen mot ett jämlikt samhälle som en kamp som skall föras av kvinnor.

9. För att min mamma höjer på ögonbrynen när min kille står och diskar när hon kommer hem och jag sitter och slappar, för att där hon kommer ifrån är detta fortfarande otänkbart.

10. För att det dock finns samhällen långt söder ifrån vårat där könsroller som vi ser dem inte existerar, då vi i ”väst” inte kommit alls långt.

11. För att flickor som är duktiga i skolan ses som norm medan duktiga pojkar får extra beröm.

12. För att flickor/tjejer generellt har bättre betyg i skolan men lägre positioner i arbetslivet.

13. För att kunna städa och laga mat som tjej ses som medfödda egenskaper medan en kille som gör detta är en ”fantastiskt duktig kille”.

14. För att tjejer som säger ifrån och höjer rösten ses som jobbiga.

15. För att jag har killkompisar som tycker det är underligt att jag o mina tjejkompisar dricker öl och pratar politik när vi ses.

16. För att killar skulle hålla händerna på ens rumpa när man dansade tryckare som liten.

17. För att killar gråter allt för sällan.

18. För att alldeles för mycket musik är kvinnoförnedrande och för att jag faktiskt dansar till det ute på krogen.

19. För att folk ifrågasätter hur man kan gilla killar när man är feminist.

20. För att killar kramar varandra allt för sällan.

21. För att det fortfarande är så att kvinnor tjänar mindre än män, hur är det möjligt, det bryter ju mot lagen?

22. För att pappor som jobbar mycket ses som försörjare medan mammor som gör detsamma ses som dåliga mammor.

23. För att allt för många kvinnor tar bort sitt hår på kroppen men ska bevara det på huvudet.

24. För att majoriteten av dem som läser genusvetenskap på universitetet är tjejer.

25. För att killar i stor utsträckning betalar för tjejer på första dejten, och att tjejer faktiskt tycker att detta är helt ok.

26. För att killar kollar konstigt på en när det får redan på att man haft fler sexuella partners än dem.

27. För att det år 2011 släpps filmer som ”Whats your number” som mer eller mindre säger att en tjej inte kan ha sex med hur många som helst.

28. För att det är en ren myt att killar har högre sexualdrift än tjejer.

29. För att sexual- och genusundervisningen i skolan är absurt dålig.

30. För att man som kvinna ska gå runt i för tajt och obekväm utstyrsel för att det anses vara kvinnligt och snyggt.

31. För att EM i damfotboll pågick på hemmaplan i år och passerade nästan obemärkt förbi för vissa, för att tjejer såklart inte kan spela riktig fotboll.

32. För att vi i vår vardag måste prata o hur vi faktiskt ser på varandra och varför.

33. För att vi måste ta hand om varandra mer.