Markus Folkessons 33

1. För att man år 2014 många gånger bedömer en person efter hur de ser ut mellan benen och framsidan av bålen istället för att titta på den personens kompetens.

2. För att mina egna forskningsresultat (på mycket grundläggande nivå men dock) visar på att förväntningarna på skillnader mellan könen är större än vad skillnaderna faktiskt är.

3. Att punkt 2 gör att även vi män som på ett eller annat sätt bryter mot normer (jag själv är autist) drabbas av att vi alltså pressas in i en mall om hur man ska vara t.ex. som man utan att ta hänsyn till hur vi faktiskt är.

4. Att punkt 2 gör att en man som inte är det minsta intresserad av att dominera sin omgivning blir ifrågasatt.

5. Att punkt 2 gör att en man som är mer intresserad av hem och familj än att till varje pris göra karriär blir ifrågasatt. Glashissen är oerhört svår att kliva ur. Precis som glastaket är svårt att ha sönder.

6. Att jag som man förmodligen beter mig mer eller mindre illa mot kvinnorna i min omgivning utan att tänka på det, därför att samhället fostrat mig till det.

7. Att de som vill köpa leksaker som är mer eller mindre könsneutrala i stort sett inte kan göra det.

8. Att uttryck som ”en kvinna med råg i ryggen” eller ”ett rekorderligt fruntimmer” många gånger används som negativa begrepp.

9. Att man under en historielektion kan få höra att kvinnan har fått det bättre och bättre genom historien (bullshit! Patriarkatet är ungefär 2000 år gammalt, människan som art 100 000 år).

10. Att företagsledningar förlorar miljarder i intäkter och långsiktig lönsamhet eftersom de inte tar in kvinnor i ledningen och när man påpekar det svär de sig fria och ifrågasätter en.

11. För att pappors lämplighet som föräldrar, lärare eller övrig personal i barnomsorgen ifrågasätts.

12. För att män också behöver kunna bete sig som folk mot sina medmänniskor, behöver lära sig att hantera sina känslor och visa dem på ett bra sätt.

13. För att våra stelbenta könsnormer drabbar alla som går utanför normen, vilket noga räknat är 100 procent av befolkningen eftersom bägge könsnormerna är omöjliga att följa.

14. För att kvinnor inte blir lyssnade på i det offentliga med resultat att de lättare blir sjuka, för att därefter bli sämre behandlade av sjukvården.

15. För att inga eller nästan inga forskningsrapporter görs om vita, medelålders män med relativt god hälsa, eftersom de är nästan bara den gruppen som gör undersökningarna.

16. För att män, som själva skulle vinna på att bli betraktade som individer i första hand och män i andra hand, ändå i allmänhet är emot jämställdhet.

17. För att jag träffat rätt många kvinnor som mer eller mindre avsiktligt motarbetar sin egen frihet.

18. För att en kvinna som gör exakt samma arbete som en man får i runda tal 10 procent sämre betalt än en man.

19. För att en kvinna som då kräver att få lika mycket betalt som sina manliga kollegor betraktas som besvärlig och blir ifrågasatt på det personliga planet genom att bli betraktad som okvinnlig.

20. För att en kvinna som gillar att gå i manskläder inte blir hälften så ifrågasatt som en man som gillar att gå i kvinnokläder. Även den första blir ifrågasatt ska dock sägas.

21. För att inte minst reklam och reklamliknande medieproduktion allt som oftast har en syn på kön och könsroller från vid pass 1890. Den behöver vägas upp.

22. För att dessa fastlåsta normer, som det i grunden handlar om, drabbar alla som på något sätt vill leva sitt liv utan att bli ifrågasatta, de må sedan vara folk som vill leva för sig själva på landet, män som vill ta hand om sin familj snarare än förvärvsarbeta eller kvinnor som inte är intresserade av att bilda familj men är intresserade av jakt och jordbruk. Och det är många det.

23. För att ordet hegemoni är ett ord merparten av Sveriges befolkning inte förstår betydelsen av. Men däremot bidrar till.

24. För att kvinnorna är de som håller ordning, de som uppfostras att se sammanhang och helheter och att vara omhändertagande, vilket är mycket goda egenskaper för en ledare. Sedan är det ändå männen som får chefsjobben.

25. För att när ena könet pratar om det andra tenderar vi att bli väldigt fördomsfulla, alltså ska bägge könen finnas med inom så många områden som möjligt.

26. För att kvinnor lever nyttigare och har hårdare press på sig att leva nyttigt, trots att vi män blir mer drabbade av att leva onyttigt.

27. För att alla hälsotips riktar sig mot kvinnor trots att männen lever mer osunt.

28. För att i stort sett alla företag som börjat jobba med att få in mer kvinnor, utlandsfödda och bättre åldersfördelning har tjänat storkovan på det, ändå undrar alla andra företag vad det ska vara bra för.

29. För att kvinnor är bättre på att ta hand om inte bara sin familj utan också sitt samhälle och vår värld – ändå är det männen som har de positionerna.

30. För att man i Sverige år 2014 knappt kan träffa på en enda man inom genusforskningen – och i synnerhet ingen man som vågar granska männens beteende.

31.För att många fortfarande ser ledarskap som att man ska vara högljudd och egocentrerad, inte se helheter och ta hänsyn till andra, trots att det finns ganska gott om forskning som visar att det är precis tvärt om. Det vill säga vi bör leda enligt kvinnonormen, inte enligt mansnormen.

32. För att den första romantiska komedin/romantiska dramat som är tydligt riktat till män inte har producerats än, mig veterligen.

33. För att en man som är en slarver inte blir lika ifrågasatt som en kvinna som är det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s